Følg oss på Facebook

Senter Mot Incest - SMI Oslo
Forsiden Informasjon Emner Senvirkninger Psykosomatiske plager

Psykosomatiske plager

Mange forteller om kroppslige, psykosomatiske plager. Det kan blant annet være udefinerte ledd- og muskelsmerter, stivhet i rygg / nakke, smerter og betennelser ulike steder i kroppen. De har ofte blitt møtt med at det er ”bare psykisk” og at det ikke er så mye å gjøre med. For mange er plagene så store at de mister skolegang, eller er mye sykmeldt fra jobben. En god del incestutsatte kommer relativt tidlig på atføring og blir uføretrygdet.
Angst, depresjon, mareritt og flashback
Mange av våre brukere er plaget med angst. De er ofte redde, sover dårlig og har mye mareritt. En del forteller også om flashbacks, noe som kan være svært skremmende.

Grenser, nærhet og avvisning

Vi ser ofte to motpoler når det gjelder grenser hos de kvinnene vi møter. Noen er svært grenseløse og ukritiske, andre har svært rigide eller strenge grenser både for seg selv og andre. Noen er redde for å komme følelsesmessig nær mennesker generelt. Det kan være kjærester, venner, kollegaer og familie. Noen strever også med nærhet i forhold til egne barn.

Samtidig som mange har angst for nærhet, er mange svært sårbare for avvisning. Dårlig selvtillit og vansker med å tro at noen vil dem vel, gjør at mange er spesielt sårbare for tegn som kan tyde på at andre ikke liker dem. Det er lett å mistolke hva et annet menneske egentlig mener fordi man forventer det verste.

Seksualitet, graviditet og fødsel

For noen har problemer med grenser og nærhet spesielt vist seg på det seksuelle området. Noen forteller at de har vært spesielt seksuelt utagerende i ungdomstiden. De sier at de selv i svært mange tilfeller har lagt opp til sex. De har trodd at det var det menn ville. Derfor var det bedre å ta initiativet selv og få det overstått. På den måten var det de som hadde kontrollen. Mange incestutsatte har problemer i forhold til seksualitet. Noen har ingen andre ”seksuelle” erfaringer enn overgrepene. Fysisk og psykisk nærhet minner dem i så stor grad på overgrepene at de stenger andre mennesker fra seg.

Mange incestutsatte får spesielt store utfordringer i forbindelse med graviditet, fødsel og tiden etter. Dette kommer vi tilbake til i del 2.

Spiseforstyrrelser og vrangforestillinger om kroppen

For å overleve en slik krenkelse som incest er, finner hver enkelt sine strategier å takle hverdagen på. For noen er det å bruke mat en utvei. Det var en strategi for å overleve en ekstrem livssituasjon den gangen, og er i dag som voksen et hinder for livsutfoldelse. Spiseforstyrrelsene og deres opplevelse av incesten henger sammen.

Det kan være anoreksi, bulimi, overspising, tvangsspising eller ikke føle sult i det hele tatt. Dette kommer vi tilbake til i del 2.

Mange incestutsatte har et skjevt bilde av kroppen sin uten at det handler om spiseforstyrrelser. De synes kroppen sin er stygg, skitten og umulig å like både for andre og dem selv. Flere av våre brukere forteller at dersom de får komplementer hos gutter, tror de lett at de er ute etter noe. Får de høre noe fint av en jente, tror de ofte hun bare mener å være ekkel.

Rusmisbruk, selvskading og selvmord/selvmordstanker

En del incestutsatte har i perioder drevet med selvskading. Det kan ha vært hjemme eller mens de ha vært innlagt i psykiatrien. Det kan være selvskading i form av at man skjærer opp huden, brenner seg selv, med mer. Selvskadingen blir beskrevet som en form for rus, som letter den indre psykiske smerten.

En del lindrer sin smerte med alkohol og piller. Noen blir narkomane. For mange er rusen en flukt som gjør det mulig å overleve. Uten rusen blir smertene for sterke til at de holder ut. En del har formidlet at alternativet til rus hadde vært selvmord.

En god del incestutsatte har på et eller annet tidspunkt tenkt tanken å begå selvmord. En del har prøvd, men sier selv at det var mest et ”skrik om hjelp” og et forsøk på å få oppmerksomhet på hos familie/ venner, eller i hjelpeapparatet. Dessverre er det også noen som virkelig tar sitt eget liv.

Dissosiasjon og hode/kroppsspalting

Dissosiasjon er en form for ”selvhypnose” som incestutsatte lærer seg under overgrepene, men som en del fortsetter med opp gjennom livet. Det går ut på at man mentalt ikke er tilstede i en situasjon. Man glir over i en annen virkelighet eller bevissthet. Man kan innbille seg at man er en helt annen, enten for å overleve selve overgrepene, eller en situasjon som oppstår senere i livet.

Hode – kroppsspalting er en overlevelsesstrategi som er veldig nyttig mens man blir misbrukt, men som kan få alvorlige konsekvenser senere i livet. Mange kvinner forteller at de kan ”numme seg selv”, ved å koble kroppen fra hodet. I motsetning til dissosiering er man klart tilstede i situasjonen, men kobler bare fra kroppen slik at man ikke kjenner smerte. Eksempel kan være at man legger hånden på en glovarm kokeplate uten å kjenne noe.