archive arrow-down arrow-left-circle arrow-right-big arrow-right-circle arrow-right bag bike board book chat circle-arrow-left contrast download human map-pointer minus open-in-browser phone photo play plus print search-big search-small share write zoom-in zoom-out

Kraftig økning i antall anmeldte overgrep mot barn

Politidirektoratets statistikk for årets første fire måneder viser antall anmeldelser av seksuallovbrudd, spesielt seksuelle overgrep mot barn, har økt kraftig både det siste året og de siste fem årene.

Sammenlignet med samme periode i fjor har det i årets første fire måneder vært en økning på 16,8 prosent.

Når det gjelder seksuell omgang med barn i alderen 14–16 år og seksuell handling med barn under 16 år, er økningen på 27 prosent siden i fjor og 206,7 prosent siden 2013. Antallet anmeldelser har økt fra 239 til 733 på fem år.

Årsakene kan være mange, men et par SMI Oslo legger spesielt merke til er:

  • Økt avdekking av mørke tall......
  • Økt fokus på seksuelle overgrep mot barn kan ha bidratt til flere anmeldelser.
  • Flere barn og unge tok kontakt med politiet etter Kripos-kampanjen «Ikke alle hemmeligheter skal holdes».

Vi får bekreftet da viktigheten av å snakke og lytte til barnet. Våre åpne for det de forteller. Det bekrefter også hvor viktig det er å heve kompetansen hos både politiet og andre faggrupper som jobber med barn, eller kommer i kontakt med barn. 

"Incest skal tales ihjel, ikke ties ihjel" har vært Støttesenterets motto siden oppstarten i 1986. Det er like viktig fortsatt!

Les mer