archive arrow-down arrow-left-circle arrow-right-big arrow-right-circle arrow-right bag bike board book chat circle-arrow-left contrast download human map-pointer minus open-in-browser phone photo play plus print search-big search-small share write zoom-in zoom-out

Referat fra allmøtet 5. mars

Referat allmøte 5. mars 2018

Tilstede: 7 brukere Ansatte: Ingard, Marianne, Tora

1)    Marianne minnet om 8. mars.  Senteret åpner som normal klokken 12. Senteret er stengt under selve arrangementet, men åpner etter at vi er ferdige med å gå i toget. Da blir det pølser og varm drikke.  Støttesenteret har fått en av hoved-parolene. Ta med godt med klær. 

2)    Marianne informerte om sommerleir. Temaet for leiren er; Tilstedte i livet, her og nå! Påmeldingen er åpnet, og det er et tak på 25 deltagere. En bruker spurte om grunnen til dette taket. Marianne svarer at det handler om hvor mange av personalet som skal være med. 

3)    Marianne informerer om at Ikke stikk av skal skifte navn. Grunnen til denne navne endringen, er at det nåværende navnet ikke er meningsbærende for innholdet i magasinet.  Støttesenteret ber om forslag til nytt navn. Allmøtet kommer med følgende forslag;

- Fakta om Incest - Incest; In you’re face - Snakk om det - Den vonde hemmeligheten - Ikke hemmelig.  - Si: D til noen

4)    Marianne informerer om 2 undersøkelser / forskningsprosjekter som Støttesentret har blitt forespurt om deltagere til;  - Incestutsatte kvinner. Hverdagsstress og mestring i hverdagen. Her er Anine kontaktperson.  Den nødvendige informasjonen om dette ligger på stuebordet. Det er anonymt. -    Forskningsprosjekt om hvordan kan man som hjelper bidra til at barn forteller at de har vært utsatt for seksuelle overgrep av mor? For mer informasjon om dette, se facebook og våre hjemmesider. Rona er kontaktperson her. 

Innspill / Eventuelt fra brukergruppen. 1)    Det var et ønske fra en bruker om muligheten til å spille instrumenter på stuen / fellesområdet om dette ikke var støyende eller sjenerende. Allmøtets respons var at det er ok noen ganger, men at man må spørre fra gang til gang og ta hensyn til det generelle støynivået.  2)    En annen bruker spurte om muligheten til at det skulle være åpent på senteret i høytidene. Et ønske om mer åpent. Marianne forteller at Støttesenterets erfaring er at det er svært få brukere som benytter seg av tilbudet om åpent hus i høytidene.