archive arrow-down arrow-left-circle arrow-right-big arrow-right-circle arrow-right bag bike board book chat circle-arrow-left contrast download human map-pointer minus open-in-browser phone photo play plus print search-big search-small share write zoom-in zoom-out

Målgrupper

Våre målgrupper er incestutsatte fra 18 år, incestutsatte barn og unge og pårørende til incestutsatte, både barn og voksne. Det vil da si foresatte, partnere og andre pårørende.
Incest er etter vår definisjon de som er utsatt for seksuelle overgrep begått av en tillitsperson i sin barndom.Vår erfaring viser at for å kunne dele historie og med det oppleve samhørighet og heling, er det en forutsetning at den enkelte har konkrete kognitive minner om fysiske seksuelle overgrep å sette ord på. Derfor er også dette et krav for å bruke senterets forskjellige tilbud.

Vi jobber etter prinsippet om at den enkelte selv skal jobbe seg ut av offerrollen. Derfor arbeider vi etter metoden “hjelp til selvhjelp”. Ta kontakt med senteret for mer info. SMI Oslo har et menneskesyn som bygger på prinsippet om at evnen til å heles ligger i personen selv. SMI Oslo fokuserer på den enkeltes ressurser til selv å ta styring over eget liv. SMI Oslo ønsker å tilrettelegge for et fellesskap som bygger på gjensidig støtte, solidaritet og vennskap mellom brukere.