archive arrow-down arrow-left-circle arrow-right-big arrow-right-circle arrow-right bag bike board book chat circle-arrow-left contrast download human map-pointer minus open-in-browser phone photo play plus print search-big search-small share write zoom-in zoom-out

Tilbud til barn og unge

Vi har aldersgrense på 18 år for de daglige tilbudene ved Stiftelsen SMI Oslo, men de under 18 år har mulighet til å benytte spesielle tilbud.

SMI Oslo er et sted hvor du møter andre som forstår din smerte uansett hva slags type overgrep du har vært utsatt for av en tillitsperson.

Vi som jobber på SMI Oslo vet hvordan det er å være utsatt for incest. Det gjør også de incestutsatte barn og ungdommene som kommer til oss, og som du kan møte om du ønsker det. Det er et sted du gjennom ulike tilbud og grupper kan bearbeide overgrepene og arbeide med de problemene du har i dag. Det er et sted hvor du kan ringe hvis du føler deg desperat eller ensom. Her treffer du andre som har opplevd det samme som deg. Noen har jobbet med seg selv en stund, andre har nettopp begynt. Du vil få støtte, forståelse og hjelp til å tro på en positiv fremtid.

Vår definisjon av incest er " seksuelle overgrep begått av noen barnet har et tillitsforhold til".

Tilbud til barn og unge

er spesielt her, ikke en del av de andre tilbudene, derfor er dette listet opp på denne måten, for at barn og unge skal skjønne de kan bruke oss på sin måte.
Vi har aldersgrense på 18 år for de daglige tilbudene, de under 18 år har egne spesielle tilbud de kan benytte seg av.
Tilbud til alle barn og unge under 18 år (incestutsatte og pårørende til incestutsatt ungdom)

Enesamtaler;

Når du tar kontakt med SMI Oslo får du tilbud om en samtale med en ansatt som har ansvaret for tilbudene til de under 18 år. Samtalen brukes til å snakke om det som er viktig for deg, hva du synes er vanskelig, ønsker og forventninger du har til oss, og du får informasjon om oss og tilbudene våre og hvordan vi kan være en støtte og hjelp for deg.

Dersom det føles utrygt å komme hit til samtale alene, så er det helt ok å ha noen med deg. Det kan være forelder, andre i familien, en lærer, helsesøster, venn/venninne eller en annen person du føler deg trygg på.

Barn opp til 13 år (incestutsatte):

Treff;
Mange som har vært her i samtale noen ganger begynner lure på hvordan andre på samme alder har det. Flere synes kanskje det høres litt skummelt ut å starte opp i en gruppe, de ønsker å være med bare på et treff.Da har vi muligheten til å invitere til egne treff for barn/ungdom. Der snakker vi sammen om ulike tema, vi spiser litt og vi blir litt kjent med hverandre. Noen ganger kan vi se på film og diskutere etterpå.

Barnegruppe:

Etter å ha vært med på treff er det flere som ønsker å fortsette å møtes. Da kan vi sette i gang en gruppe. Vi har for tiden ingen barnegruppe gående, men kan sette i gang gruppe ved behov. Målsettingen med gruppen er å gi incestutsatte barn et sted å møtes for blant annet å kunne snakke mere om ulike viktige tema. Det legges vekt på å få mulighet til å dele, gi og få støtte, lære å ta plass og å bli kjent med andre med noe lik erfaringsbakgrunn. En ansatt leder møtene som foregår på ettermiddag/kveldstid annen hver uke.

Vi bruker ulike kreative aktiviteter som for eksempel å male, tegne, dramatisere, øvelser, høre på musikk, bruke instrumenter og å skrive.

Når barna møtes har vi ofte også tilbud til samling for de foresatte.

Incestutsatt ungdom 13-17 år:
Følge til hjelpeapparatet;

Vi kan være med som støtte ved å følge deg til for eksempel barnevernet, advokat, politi eller andre i hjelpeapparatet.

Treff;
Mange som har vært her i samtale noen ganger begynner lure på hvordan andre på samme alder har det. Flere synes kanskje det høres litt skummelt ut å starte opp i en gruppe, de ønsker å være med bare på et treff. Da har vi muligheten til å invitere til egne treff for barn/ungdom. Der snakker vi sammen om ulike tema, vi spiser litt og vi blir litt kjent med hverandre. Noen ganger kan vi se på film og diskutere etterpå.

Ungdomsgruppe 13 – 17 år;

Etter å ha vært med på treff er det flere som ønsker å fortsette å møtes. Da kan vi sette i gang en gruppe. Vi har for tiden en ungdomsgruppe gående, og setter i gang nye grupper ved behov. Målsettingen med gruppen er å gi incestutsatt ungdom et forum og et sted å møtes for blant annet å kunne snakke mere om ulike viktige tema. Det legges vekt på å få mulighet til å dele, gi og få støtte, lære å ta plass og å bli kjent med andre med noe lik erfaringsbakgrunn. En ansatt leder møtene som foregår på kveldstid annen hver uke i ca. 2 ½ time. Vi starter alltid med å spise sammen.

Viktige tema kan være; grenser, egne og andres, nærhet og fysisk kontakt, tillit og å stole på.
«Det er vanskelig å sette grenser, vanskelig å være nær noen og å stole på andre. Det er vondt å kjenne på følelser, se på og tenke på kroppen min …og det å tenke på det å ha kjæreste og sex…» sitat ungdom.

For en del kan dette føre til totalt avvisning av nærhet, av egen kropp og seksualitet,- eller det kan føre til en totalt grenseløshet. Mange opplever det vanskelig i forhold til venner/kjæreste, og kan fortelle om sterkt press fra kjæreste/andre i forhold til sex. Vi hører ofte om følelsen av å være annerledes og alene om dette.

(Sitater)
Fra ungdom om det å gå i gruppe på SMI Oslo:
«Det er frivillig, og du får lov til å prøve og kjenne om det er ok.

Du møter andre unge som har innblikk i din situasjon. Du får hjelp til å se andre sider og kunne tenke nytt, møte andre som har vært og er i lignende situasjon. Det er godt å få prate med andre ungdom istedenfor bare med voksne, prate med voksne kan være skummelt.

Du lærer mye, du får se ulike sider av verden.

Du møter åpne ungdom, og vi snakker ikke bare om overgrep. Du velger helt selv hva du vil si og trenger ikke gå så «dypt» om du ikke vil. Her er det respekt og forståelse for at vi er forskjellige, du møter mange ulike mennesker. Du møter folk med forskjellig bakgrunn, og så har vi noe felles som er utrolig viktig å vite. Jeg kjenner at jeg er kanskje ikke så alene om småting som jeg trodde jeg var helt alene om, som jeg trodde jeg var sær og rar med.

Det er fint at det ikke er så stor gruppe, 6 stykker er bra størrelse. Da er det plass og tid og rom for alle, og ikke så skummelt å snakke. «

Helgetur ungdom og foresatte;

På høsten har vi en helgetur for ungdom 13-17 år og eventuelt 1 foresatt. Vi drar fredag til søndag. Det brukes tid både sammen voksne og ungdom, og voksne alene og ungdom alene. To ansatte er med på helgeturen, en ansvarlig for de unge og en for de foresatte. Det er også tid for aktiviteter som aktivitetsløype i skogen, turer, bading el.l. Vi lager maten vår selv, fordelt på «lag».

Har du spørsmål om noen av tilbudene ring tlf 23 31 46 50 og spør etter Else-Gro, eller send en mail til else-gro@smioslo.no