archive arrow-down arrow-left-circle arrow-right-big arrow-right-circle arrow-right bag bike board book chat circle-arrow-left contrast download human map-pointer minus open-in-browser phone photo play plus print search-big search-small share write zoom-in zoom-out

Fagdag og messe for verdighet

Fagdag og messe for verdighet

Fredag 20. oktober kl. 08.30 - kl. 15.30

Krypten i Oslo Domkirke, Karl Johans gate 11

Kaffe fra kl. 08.30 -Åpning av fagdagen kl. 09.00

Det serveres lunsj

Påmeldinglink her under:

https://goo.gl/forms/BK9wIbP1B1Vfyw842

Påmelding kan også gjøre ved å skrive til:

jegerher@reddbarna.no

Fagdagen er gratis, men grunnet lunsj og begrenset antall plasser, må vi ha påmelding innen 10.10.2017

Traumer - fanget i fortiden

Hvordan finne veien videre?

Hvert år holdes en fagdag og messe for verdighet for å dele og lære av kunnskap og erfaringer om seksuelle overgrep. Fagdagen er åpen for alle, både for fagfolk og for dem som er interessert i dette feltet.

Trine Anstorp

Psykologspesialist og spesialrådgiver ved RVTS Øst er hovedinnleder.

Hun har stått i spissen for å bidra til økt kompentanse i hjelpeapperatet, særlig når det gjelder forståelse og behandling av komplekse traumelidelser og dissosiasjon.

Thorbjørn Herlof Andersen

Professor ved helsevitenskap i Gjørvik (NTNU) innleder. Han har arbeidet med mannsrolle og offerolle. Han har vært opptatt av å fremholde narrativ tilnærming i terapeutisk arbeide med traume, hvor fokuset er å fortelle en annen historie enn kun offerhistorien.

Arrangører:

DIXI Resurssenter mot voldtekt, Støttesenteret mot Incest Oslo, Senter for seksuelt misbrukte menn, Kirkens Bymisjon ved Nadheim, Sosialpediatrisk seksjon Oslo Universitetssykehus, Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, Redd Barna, Senter for kvinner og menn med prostitusjonserfaring og Oslo Domkirke.

Etter fagdagen blir det

Messe for verdighet

I Oslo Domkirke kl. 16.30. Sangere fra Oslo domkor deltar. Valborg Orset Stene og Kristin Müller-Nilsen er liturger. Klarinett: Carl Petter Opsahl. Orgel: Marcus Andre` Berg

Messen blir etterfulgt av suppe og kaffe i krypten

Arrangementet er gratis og åoent for alle.