archive arrow-down arrow-left-circle arrow-right-big arrow-right-circle arrow-right bag bike board book chat circle-arrow-left contrast download human map-pointer minus open-in-browser phone photo play plus print search-big search-small share write zoom-in zoom-out

Aktivitet: Allmøte

Allmøtet  er mandag 04. desember kl. 17.00 - 18.00.  Møte ledes av Marianne -Som er vikar i daglig lederstillingen mens Marta er i foreldrepermisjon. 

En gang i måneden er det allmøte ved støttesenteret.  Møtet avholdes første mandag i måneden fra kl. 17.00 til kl.18.00. Møtet er åpent for alle brukere og pårørende.

Allmøtet er et svært viktig organ på senteret og vi oppfordrer alle brukere og pårørende til å delta på disse møtene. Vårt mål er å drive senteret i takt med brukernes behov og ønsker. Det å dele erfaringer og kunnskap gjennom samtaler og diskusjoner er avgjørende.

Saksliste:

  • Velkommen
  • Informasjon og status senteret
  • Informasjon om forespørsel angående veiledning i forhold til for.eks. NAV. Vi har tenkt å sette opp temakveld som slike tema kan tas opp. Etter forslag fra en bruker.
  • Marianne informere om nytt navn og logo til støttesenteret.
  • Saker og innspill fra møtedeltakere
  • Eventuelt

Dersom du har saker du ønsker å melde i forkant av møtet kan disse sendes til: post@smioslo.no.

Vi oppfordrer alle til å komme.

Hjertelig velkommen!

Galleri